RESTORAN

Təam Restoranı

⮞ ⮞ ⮞ ⮞ ⮞
Restoranda əsas işlərimizdən biri peç ətrafı və kassa təzgahı olmuşdur. Pilləli salat saxlayıcısını isə xüsusi estetik görkəm verən element kimi sadalamaq olar.