AW015
Amazon

CM1276
Arctic Ice

CM1308
Cacao

CM174
Cinder

CM1215
Cottongrass

AW046
Flowing Falls

CM512
Grey Agate

AW001
Howlite

CM2583
Mesa Beige

CM290
Meteor

CM2563
Milky Way

AW054
Moonstone

CM2584
Northern Ice

AW018
Oasis

CM112
Orchid

CM513
Pumice

AW043
Rustic

CM285
Sandpiper

CM1313
Sandstone

AW009
Shifting Sands

AW021
Stardust

CM1373
Static Grey

AW022
Thunder Sky

CM2504
White Jasper

AW017
Windswept

B-012
Oslo White

B-012
Oslo White

RƏNGLƏR PALİTRASI

Bizim işdə çətin olan mövcud olan zəngin rəng palitramızda sevimli olanı seçməkdir. Burada xüsusilə dəyər verdiyimiz və yaradıcılığınıza ilham vermək üçün təklif etdiyimiz bir neçə seçim var.

XÜSUSİYYƏTLƏR VƏ ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Təklif etdiyimiz məhsullar ISFA, SGS, NSF və GreenGuard kimi beynəlxalq səviyyədə tanınmış təşkilatlar tərəfindən müəyyən edilmiş performans standartlarına cavab verir.

KİMYƏVİ DAVAMLI

Material aqressiv kimyəvi maddələrə və ya proseslərə məruz qaldıqda, strukturunu, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini saxlamaq qabiliyyətinə malikdir.

ANTİBAKTERİAL

Bu xüsusiyyət gigiyenanı qorumaq və bakterial infeksiyaların yayılmasının qarşısını almaq üçün vacib göstəricidir.

YENİLƏNƏ BİLƏN SƏTH

Məhsul zədələndikdə öz qaynaq yapışdırıcılarının köməyi ilə təmir edilə və orijinal vəziyyətinə qaytarıla bilər.

YANĞINA DÖZÜMLÜ

Materialın strukturunda və ya xüsusiyyətlərində əhəmiyyətli dəyişikliklər olmadan yüksək temperatur və yanğına qarşı müqavimət göstərmək xüsusiyyətidir.

TƏMİZLƏNMƏSİ ASAN

Bu xüsusiyyət səthin təmizlənməsi prosesini asanlaşdırır, kir və ya ləkələrin materiala dərindən nüfuz etməsinə imkan vermir.

QEYRİ-TOKSİK

İnsan sağlamlığına təhlükə yaratmır. Zəhərlənmə, allergik reaksiyalar və ya bədənə uzunmüddətli təsirlər kimi mənfi təsirlərə səbəb ola biləcək təhlükəli kimyəvi birləşmələr və ya elementlər yoxdur.

GÖRÜNMƏYƏN BİRLƏŞMƏ

Bu üstünlük məhsullara estetik görünüş verən və onların funksionallığını yaxşılaşdıran hamar və davamlı səthlər yaratmağa imkan verir.

EKOLOJİ TƏMİZ

Material ətraf mühitə zərər vermir və ekosistemi pozmur. Təbiətə, o cümlədən havaya, suya, torpağa və canlı orqanizmlərə mənfi təsiri yoxdur.