RESTORAN

Restoran Delicia

⮞ ⮞ ⮞ ⮞ ⮞
Zabitlər bağında yerləşən lounge bar. Əyrili təzgahın uzunluğu 5 metrdən çoxdur. Xüsusi gözəlliyi isə səthin izsiz birləşmələridir.