İCTİMAİ YERLƏR

Olimpik Star

⮞ ⮞ ⮞ ⮞ ⮞
Olimpik Star istirahət mərkəzi. Olimpik starda təhvil verdiyimiz işlər. Qeyd edək ki, bu işlər 2004-cü ildə qoyulub və bu günə kimi ilk günkü vəziyyətini saxlamaqdadır.