fbpx
logo
logo

Memari

Akril məmulat memarlara təqdim etdiyi sərhədsiz azadlıq sayəsində xəyalların gerçəyə çevrilməsini təmin edir. Akril daş, zəngin rəng və görünüş seçənəklərinə malikdir.Termoformik şəkil veriləbildiyindən istifadə sahəsi daha genişdir. Bununla yanaşı ağac, metal, şüşə, keramika kimi digər vəsaitlərlə uyğunlaşaraq yaşanılan məkanlarda fərqlilik yaradar.

*izsiz birləşdiyindən dizayn və tətbiq edilmədə sonsuz detal həlləri təmin edər. *İzlər — çox incə olduğundan gözlə görünməsi çətinləşir.

Comments are closed.